Medeltidsskor och Vikingaskor

Här finner du historiskt korrekta medeltidsskor och vikingaskor.
De flesta baserade på historiska förlagor.