Rustning

Lorica är det latinska namnet för rustnin och även de
tidigaste rustningar vi säljer.
Under medeltids riddarrustning bars en tjockt vadderad och genomsydd vapentröja (en gambeson eller en aketon).
I början av 1600-talet började riddarrustningen mista sin betydelse till följd av eldvapnens utveckling.