Sköldar

Här finner du sköldar från romerska storhetstiden som tex Romersk Scutum, vikingatida rundsköldar och sköldbucklor till medeltidssköldar och paviser.