Medeltida skor och Vikingaskor

Här finner du historiskt korrekta medeltidsskor/medeltida skor och vikingatida skor.
De flesta baserade på historiska förlagor.