Stridsgissel

Hjälmkrossare, stridsklubba, stridsgissel och spikklubba (morgonstjärna) var alla försedda med någon form av
slagkula i ena änden av ett skaft. Samtliga för att göra så stor skada som möjligt på motståndaren.
De första stridsklubborna är daterade till kring 3500 f.Kr