Total längd: 34 cm
Bladets längd: 19 cm

Testikeldolk (wp143)

Testikeldolk ( bollocks dagger )
Denna dolktyp var flitigt använd i såväl Skandinavien som i England, Wales och Skottland från sent 1200-tal e.Kr. till tidigt 1700-tal.

Dolken användes av soldater som ett backup vapen, men användes även av civila som en brukskniv.
Knivens slida kan beställas enligt färgschemat nedan:

      

600.00 kr

Earn 12 points when you purchase this item